ACCEPT
Location
Branches

מועדוניות

המועדוניות לילדים בסיכון הן פרויקט הדגל החברתי של כיל. התוכנית משרתת למעלה מ- 700 ילדים בגילאים 6 עד 13 הפוקדים יותר מ- 60 מועדוניות ברחבי הארץ. פרויקט המועדוניות כולל פיתוח וטיפוח של המועדוניות על ידי מימון כספי והקניית תכנים חינוכיים וערכיים באמצעות קשר פעיל והדוק של עובדי הקבוצה וגמלאיה המלווים את פעילות המועדונית. תרומתם לשכונות המצוקה עצומה והם נמצאים בקשר מתמיד עם הילדים, מוריהם ומשפחותיהם. הקשר הוא על בסיס אישי וחם והעובדים משמשים כחונכים, חברים, מדריכים ואף משקפים את דמות ההורה, המחנך, המבוגר – דבר שלפעמים חסר לילדים אלו.

ברמה המעשית, אימצה כל אחת מחברות כיל ישוב בנגב או בצפון, וכל אחד מהמפעלים או ממחלקות הייצור של החברה אימץ אחת מהמועדוניות באותו יישוב. צוותים של עובדי החברה בונים ומשפצים את מבני המועדוניות, ומציידים אותן במחשבים, מכשירי חשמל, משחקים וספרים. בנוסף, הם מארגנים פעילויות העשרה, טיולים ופעילויות פנאי בחגים ובחופשים. עובדי כיל, גמלאיה ובני משפחותיהם מקדישים אלפי שעות מזמנם הפרטי למטרה חשובה זו.

הפעילות ממשיכה גם לגילאי בני הנוער ובנות "הבתים החמים" כמקום לשמור ולהעסיק את בני הנוער ולאפשר להם לשמור על ביטחונם וע"י ריחוקם ממוקדי סיכון. במשך השנים אנחנו פועלים לקרב את ההורים של הילדים לפעילויות ולהראות להם מהי "פעילות רגילה" של ילדים בשעות שלאחר ביה"ס כמו גם חגיגות של חגים, אירועים, ימי הולדת, והכול במסגרות משפחתיות יותר.