ACCEPT
Location
Branches

שיתופי פעולה עם צה"ל

פרויקט "אמץ לוחם"

במסגרת עבודתנו המשותפת עם האגודה למען החייל, "אימצנו" מספר בסיסים צבאיים ויחידות צה"ל שבהם אנחנו מקיימים פעילויות פנאי משותפות לרווחת החיילים. תאגיד כיל כולו הצטרף לאחרונה לפרויקט 'אמץ לוחם', במסגרתו אימץ מגזר כיל דשנים את גדוד הסיור הבדואי ומגזר כיל מוצרים תעשייתיים אימץ את גדוד רימון של חטיבת גבעתי.

שני המגזרים התחייבו כל אחד לתרומה של 100,000 ש"ח בשנה לתקופה של שלוש שנים רצופות, בנוסף לפעילויות אימוץ משותפות ותוכנית לקליטת קצינים וחיילים משוחררים ללימודים ולתעסוקה בכיל.