ACCEPT
Location
Branches

תוכניות בתחום הבריאות

המרכז הרפואי סורוקהבשנת 2012 תרמה כיל סך של 1,000,000 ש"ח לבית החולים סורוקה, המרכז הרפואי הגדול ביותר בדרום הארץ המשרת את תושבי הנגב.

בחודשי הקיץ, מסייעים ילדי עובדי כיל המתגוררים באיזור בעבודות שונות בבית החולים, דבר המעניק להם הזדמנות חשובה ללמוד ולשרת את הקהילה, ושכרם משולם על ידי חברות כיל.

פורומים קהילתיים: כחלק מתאגיד המחויב לשקיפות, מקיימות חברות כיל מפגשים סדירים עם ראשי הקהילה על מנת לדון בנושאי בריאות, בטיחות וסביבה. בנוסף אנו מקיימים מגוון רחב של פעילויות חינוכיות תוך הושטת יד לקהילה.