ACCEPT
Location
Branches

תמיכה בארגוני נשים ונפגעי/ות אלימות ותקיפה מינית

במסגרת הסיוע שמעניקה כיל לאוכלוסיות בסיכון, תומכת החברה בסניפי ענב"ל (אגודה לילדים ונשים בסיכון) ומסל"ן (מרכז סיוע לנשים נגב) בבאר-שבע. ענב"ל הוא מרכז תמיכה לילדות, נשים וילדים נפגעי אלימות מינית ומסל"ן הוא ארגון המלווה נשים נפגעות אלימות ו/או נפגעות תקיפה מינית – בתהליך השיקום. שני המרכזים מציעים מגוון שירותי תמיכה ומפעילים קווי חירום כלל-ארציים לנפגעי אונס ותקיפה מינית. בנוסף, יוזם מסל"ן תוכניות נגד אלימות ומפעיל רשת חינוכית הפועלת בכל אזור הנגב.