ACCEPT
Location
Branches

תמיכה בבעלי צרכים מיוחדים

אלו"ט – האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים

הייתה לנו בכיל הזכות לחבור לאלו"ט, האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים, בתוכניותיה הרבות לשיפור איכות חייהם של ילדים ובני נוער הלוקים באוטיזם. בשנה האחרונה אושר תקציב למיגון מבנים שנבנו בשנים עברו בתמיכה כספית של החברה, בכפר האירוסים בבאר שבע ובבית אלו"ט למתבגרים.

תמיכה בארגוני סיוע:

 כיל מסייעת ותורמת, הן בכסף והן בשווה כסף, למספר עמותות וארגונים הפועלים בדרום הארץ, ובהם:

  • עמותת "חיים" למען ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם
  • אגודת "ניצן" לקידום לקויי למידה
  • סניף ערד של "האגודה למלחמה בסרטן"
  • "יד שרה" להשאלת ציוד רפואי-שיקומי בבאר-שבע
  • "בטרם" המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים

חלוקת סלי מזון

זה מספר שנים, שאנו מעבירים את הכספים שנהגנו להוציא על חבילות שי לחגים למנהלים ואנשים חשובים בארץ, לחלוקת סלי מזון ותווי שי למשפחות נזקקות בערי הפיתוח בנגב. וכן חבילות ממתקים לילדים חולי סרטן המאושפזים ומטופלים גם במסגרות יומיות במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע (במסגרת עמותת "חיים").

אות המצוינות של קרן שלם

קרן שלם נוסדה בשנת 1983 במטרה לפתח שירותים לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות. כיל נבחרו על ידי הקרן לקבל את אות ההוקרה לתאגיד לשנת 2012 על פעילותם לקידום ושילוב אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בהחלטתה להעניק לכיל את פרס המצוינות, כתבה קרן שלם: "במשך 16 השנים האחרונות, כיל מעורבת ושותפה בעשייה ופעילות עם אוכלוסיות מיוחדות במסירות ורגישות חברתית. כשלושים איש מצוות העובדים מתנדבים ומאמצים 60 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בגילאים שונים, חברי מועדון ית"ד באמצעות חברת הברום ומקיימים איתם מגוון פרויקטים, הממומנים על-ידי החברה".

אות ההוקרה הוענק במסגרת טקס פרסי המצוינות של קרן שלם שהתקיים בדצמבר 2012.