ACCEPT
Location
Branches

כיל עם הקהילה

כיל רואה זכות גדולה וחובה מוסרית חשובה ביכולתה להרים תרומה משמעותית לקהילות שבקרבן היא פועלת. במשך שנים רבות מעניקה כיל סיוע חברתי וכספי ניכר למגוון רחב של תוכניות רווחה חברתיות, החל במועדוניות לילדים וכלה בתוכניות בריאות וחינוך. בשנת 2016, עמדה השקעתנו בתוכניות קהילתיות על כ-19 מיליון ש"ח. כיל מאמינה שאזרחות תאגידית טובה מחייבת מעורבות אישית, על כן בנוסף לסיוע הכספי, היא מעודדת את עובדי החברה ומנהליה לקחת חלק פעיל בתוכניות אלה, ומאות מהם משתתפים בפעילויות מידי שבוע.

כיל ממקדת את מעורבותה הקהילתית ביישובי הנגב, בדימונה, ירוחם, ערד, באר-שבע וביישובי הבדואים, וכן באזור הצפון, בקרית אתא, חיפה ועוספייה.

אזורים אלה הם בית לחלק ניכר מעובדי החברה, על כן אך טבעי שכיל תמקד את פעילותה ותרומתה החברתית בקהילות אלה.

לטופס בקשת תרומה/חסות עד 10,000 ש"ח, לחצו כאן

לטופס בקשת תרומה/חסות מעל 10,000 ש"ח, לחצו כאן

להלן מועדי כינוס הוועדה לבחינת תרומות לשנת 2019:

13/3/2019 וועדת תרומות רבעון 1/19

12/6/2019 וועדת תרומות רבעון 2/19

11/9/2019 וועדת תרומות רבעון 3/19

11/12/2019 וועדת תרומות רבעון 4/19

כאמור, בקשות לתרומה, יש להגיש לא יאוחר מ- 10 ימים מהמועדים המצוינים לעיל.

החברה שומרת לעצמה שיקול דעת בלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, בהודעה שתפורסם באתר החברה, ולא תשמע כל טענה או דרישה בקשר לכך.

לפרטים נוספים על היוזמות הקהילתיות של כיל לעולם טוב יותר, לחצו על הקישורים הבאים:

חינוך למצוינות
חינוך למצוינות
תוכניות בתחום הבריאות
תוכניות בתחום הבריאות
תמיכה בבעלי צרכים מיוחדים
תמיכה בבעלי צרכים מיוחדים
מועדוניות
מועדוניות
תמיכה בארגוני נשים ונפגעי/ות אלימות ותקיפה מינית
תמיכה בארגוני נשים ונפגעי/ות אלימות ותקיפה מינית
שיתופי פעולה עם הקהילות הבדואיות
שיתופי פעולה עם הקהילות הבדואיות
שיתופי פעולה עם צה"ל
שיתופי פעולה עם צה"ל
העסקת אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
העסקת אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
סרטים
תיאום סיורים
תיאום סיורים