ACCEPT
Location
Branches

אחריות תאגידית

כיל מחויבת לפיתוח בר-קיימא, שואפת לתת מענה לצרכים ההולכים וגדלים של העולם בכימיקלים חיוניים תוך תרומה לקיימות ארוכת הטווח של כדור הארץ, ומכירה באחריותה הארגונית והחברתית כלפי בעלי המניות, הלקוחות, הספקים, העובדים, הקהילה ומחזיקי עניין אחרים. כיל מחויבת לניהול עסקי החברה בדרכים שיובילו לצמיחה בת-קיימא, תוך איזון בין הצרכים הנוכחיים לצרכי הדורות הבאים ומילוי כל החובות החוקיים והמוסריים החלים עליה. במקרה של העדר חקיקה המסדירה את פעילות החברה, חותרת כיל לאימוץ וולונטרי של תקנים רווחים ומקובלים בתעשייה העולמית כקווים מנחים להתנהלותה.

עקרונות האחריות התאגידית הם המפתח להצלחתנו העתידית ולקיימות ארוכת הטווח של פעילותנו. עקרונות אלו כוללים יישום מדיניות מקיפה לניהול אחראי ולשיפור מתמשך בתחומי הסביבה, הבטיחות, העסקה הוגנת, תרומה לקהילה, אתיקה, שקיפות ועוד. דוח אחריות התאגידית השנתי של כיל מציג פירוט נרחב על פעילות זו, כולל בין היתר את יעדי הקיימות השונים של כיל וההתקדמות לקראתם (ע"מ 22-27) ואת תרומת כיל ליעדי פיתוח בר-הקיימא  של האו"ם (ע"מ 28-29).

מחויבותה של כיל לפיתוח בר-קיימא ולאחריות חברתית באה לידי ביטוי באימוץ עקרונות האחריות החברתית התאגידית (Corporate Social Responsibility, CSR) כמו גם באימוץ עקרונות Responsible Care כפי שהם מוגדרים בכתב הזכויות העולמי של Responsible Care (ר' ניהול אחראי של חיי המוצר). אנו שואפים לנהל את פעולותינו בדרכים התואמות לנהלים הבינלאומיים המומלצים בתחום של העסקה הוגנת, בטיחות העובד (לרבות תרבות של אפס תאונות), שקיפות ארגונית, הגנת הסביבה וניהול קשרים עם הקהילות שבתוכן אנו פועלים, תוך שמירה וכיבוד זכויות האדם.

שקיפות ודיאלוג עם מחזיקי עניין

הניסיון מראה שדיאלוג פתוח הוא אחת השיטות האפקטיביות ביותר להשגת פתרונות מעשיים כוללים לאתגרים ארוכי הטווח העומדים בפנינו בכל הנוגע למחזיקי עניין, ובהם עובדים, ספקים, מפיצים, לקוחות, גורמי ממשל, אנשי אקדמיה, קהילות שכנות, ארגונים אזרחיים ונציגי הקהילה. לפיכך אנו נוקטים בגישה יזומה של שיח מתמשך במטרה להגיע להבנה מלאה של צרכיהם ודאגותיהם של בעלי העניין ולמצוא דרכים לאזן בין האינטרסים שלהם לאלה שלנו.

אנו פועלים ליצירת שקיפות מלאה בכל הנוגע לפעילותנו בכלל, וביחס לבטיחותם של פעילות הייצור והמוצרים שלנו בפרט, מתוך מטרה לבנות יחסי אמון עם מחזיקי עניין אלה. בשנים האחרונות לקחה כיל חלק בדיונים ציבוריים סביב פעילותה התעשייתית בים המלח, מאמציה למנוע זיהום, מיזמי שימור הטבע באתרי הכרייה של החברה, אימוץ תהליכים ידידותיים לסביבה ועוד.

השיח שאנו מקיימים עם מחזיקי העניין מתבצע במספר ערוצים, בהם גם הפורומים הקהילתיים של כיל (CAP), שבמסגרתם נפגשים נציגים ממתקני הייצור של החברה עם נציגי הקהילות השכנות וארגונים ירוקים על מנת לדון בתחומים משותפים.

קוד אתי

התרבות הארגונית של כיל מבוססת ומושתתת על שישה ערכי ליבה המאפשרים לחברה שגשוג וצמיחה בת קיימא. ערכים אלה באים לידי ביטוי בקוד האתי של החברה, שאומץ לראשונה על ידי דירקטוריון כיל בשנת 2005 ואשר שודרג בשנת 2011 לקוד אתי מתקדם וגלובלי החל על כל החברות בקבוצת כיל בישראל ובעולם. הקוד מגדיר את כללי ההתנהגות הנאותים של החברה ככלל, ושל עובדי כיל כפרטים.

ציות לחוק, לתקנות, לכללי המקצוע, לנהלים ולתוכניות האכיפה. כל עובדי החברה, המנהלים והדירקטורים שלה מחויבים לציית בכל זמן וללא תנאי לדרישותיהם של כל החוקים, התקנות, כללי המקצוע, הנהלים הפנימיים ותוכניות האכיפה החלים באזורי הפעילות של כיל.

להלן ערכי הליבה השלובים בקוד:

הוגנות בעסקים: אנו נדרשים לנהוג בישירוּת, בכנות, בשקיפות ובהגינות בכל התנהלותנו העסקית.

אחריות: אנו לוקחים אחריות מלאה על מעשינו וביצועינו, ועל עמידה בציפיותיהם של מחזיקי העניין שלנו.

מצוינות ושיפור מתמיד: אנו שואפים תמיד לטוב ביותר. אנו מעודדים את כל מי שעובד אתנו – לקוחותינו, ספקינו ושותפינו העסקיים – להצטיין. אנו פועלים בהתמדה כדי להבטיח שהעבודה והשירותים שאנו מציעים, כמו גם התהליכים המשמשים ליצירתם ואספקתם, יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר. אנו דורשים מעצמנו ומאחרים, ושומרים על פתיחות לביקורת בונה ולהצעות שיפור.

כבוד לזולת: אנו מתייחסים לכל אדם באדיבות ובכבוד, מעריכים דעות שונות ומאמינים בגיוון אנושי. אנו מעניקים לאנשים את מרחב הפעולה להביע את עצמם, דואגים לרווחתם, ומכבדים את הצורך בחיים מחוץ לעבודה.

מחויבות לבטיחות: כיל מחויבת להגנה על בריאותם ובטיחותם של כל האנשים הנוטלים חלק בפעילות החברה או חיים בקהילות שבסביבתן היא פועלת. לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע את כל התאונות, המחלות והסיכונים הנוגעים לפעילותנו.

מחויבות לסביבה: בכל מקום שבו אנו פועלים, ננהל את עסקינו מתוך כבוד ואכפתיות כלפי הסביבה המקומית והעולמית, וננהל סיכונים באופן שיטתי מתוך מטרה להביא לצמיחה עסקית בת קיימא. לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע כל תקרית של נזק סביבתי הנובעת מפעילותנו. אנו חותרים בהתמדה לשפר את הביצועים הסביבתיים של מוצרינו ושל פעילותנו.

כללי האתיקה העיקריים השלובים ב'קוד' מבוססים ומתמצים בשלוש שאלות שכל פרט צריך לשאול את עצמו ביחס לאופן התנהגותו:

אילו היו הנסיבות הפוכות, האם העובד היה רוצה לקבל אותו יחס, בכל הנוגע לזכויותיו/ה, כספו/ה או רכושו/ה, שהוא/היא נותן/ת לזכויותיהם, כספם או רכושם של אחרים?

אילו היה אורח התנהלותו של העובד מתפרסם או נחשף בציבור, האם הוא/היא והחברה שאותה הוא מייצג היו זוכים לשבחים או לביקורת?

אילו היה הציבור בוחן את פעולותיו של העובד והיה מודע לכל העובדות, האם היה חושב שפעולותיו/ה ופעולות החברה היו הולמות, ראויות להערכה או סבירות?

לחצו כאן לצפייה בקוד האתי של כיל

לכיל בקהילה