ACCEPT
Location
Branches

אקולוגיה ואיכות הסביבה

הגברת המודעות הסביבתית הובילה שינוי בתעשיית הדשנים והמוצרים הכימיים בכיל. ההחמרה בתקנות הפיקוח הסביבתי הובילה לפיתוח וייצור מוצרים חדשים ובני-קיימא, ומחייבת ניהול מובנה של כל היבט והיבט בפיתוח המוצרים בשרשרת הייצור ובפעילות הארגונית.

כחלק ממחויבות זו, אנו עובדים כשותפים מלאים עם ממשלות, רגולטורים, לקוחות, הציבור הרחב, מוסדות אקדמיה וגופי תעשייה, ופועלים יחד להגשמת המטרה המשותפת: יצירת האיזון הנכון בין שמירה קפדנית על האחריות הסביבתית וצמצום ההשפעה על הסביבה ובין צרכי האנושות  בשימוש במשאבי טבע  ובמוצרים המבוססים עליהם. אנו מאמינים כי באיזון הזה טמון המפתח להצלחתנו העתידית ולקיימות ארוכת הטווח של פעילותנו.

¹כיל פועלת על פי העקרונות המנחים הבאים בתחום הסביבה:

  • שקיפות ודיווח במסירת מידע סביבתי וכלכלי.
  • עמידה בכלל החוקים והתקנות בכלל אזורי הפעילות הגלובליים של הארגון, ואימוץ וולונטרי של תקנים ונהלים מעבר לדרישות החוק.
  • צמצום צריכות האנרגיה, המים וחומרי גלם, וצמצום פליטות האוויר, גזי החממה, השפכים והפסולות, בעזרת תוכניות התייעלות ומצוינות תפעולית חוצות ארגון, ובעזרת הטמעת הטכנולוגיות הזמינות הטובות ביותר (BAT).
  • חתירה לשימור ושיקום הנוף ומגוון המינים באזורי הפעילות של החברה (בדגש על אתרי הכרייה).

כדי להפוך לחברה בת-קיימא ככל האפשר אנו מנתחים ובוחנים בכל שלב משלבי הייצור במטרה למזער את השפעתנו על הסביבה. נוסף לצמצום טביעת הרגל האקולוגית שלנו, פעילות זו מייעלת את התהליכים והוכחה גם כמפחיתת עלויות. אנו משקיעים משאבים רבים כדי לצמצם, לשלוט ולנהל את הסיכונים הסביבתיים הנובעים מפעילותנו. בשנת 2016, השקענו קרוב ל-76 מיליון דולר בנושאים הקשורים לסביבה ובפרויקטים להגנת הסביבה, וב-2017 אנו מתכננים להשקיע סכום נוסף של 112 מיליון דולר בתחום זה.

בנוסף, אנו מתמקדים בפיתוח מוצרים חדשים באופן התורם לשמירה על כדור הארץ בטווח הארוך. בין היתר, השקנו קווי מוצרים חדשים של מעכבי בעירה המגבירים את בטיחות השימוש, פתרונות להפחתת פליטת כספית מתחנות כוח פחמיות, מוצרים ומערכות לטיפול במים וטיהורם ומגוון רחב של דשנים מתקדמים המאפשרים ניצול מקסימלי של חומרי ההזנה ע"י הצמחים ומזעור הזיהום.


¹עקרונות אלו תקפים הן לארגון כיל בכללו, והן פרטנית לכלל חברות הבת בהן כיל מחזיקה שליטה תפעולית, כמפורט בע"מ 353 בדוח הכספי לשנת 2016.

להלן כמה דוגמאות לפעילותנו למען הסביבה:

צמצום טביעת הרגל הסביבתית של החברה: השקעותינו בנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה אפשרו לנו להגיע להפחתה משמעותית בפליטות. בין השנים 2008 ל-2016 הביאו מאמצים אלה לצמצום של 34% בפליטות של תחמוצת גופרתית ו-86% בפליטות תחמוצת החנקן. סך פליטות החלקיקים של הארגון כולו הופחת ב-99% בין 2005 ל- 2016. במקביל אימצה כיל מדיניות המחייבת אותה לסגור כל מפעל שאינו עומד בתקנות החוק.

הפחתת הפליטות של גזי חממה: עד שנת 2016 הפחיתה כיל ב-25% את הפליטות של גזי חממה ממפעליה בעולם בהשוואה ל-2008. הפחתה זו נבעה בעיקרה מהמעבר האסטרטגי מדלק לגז טבעי, מתכניות התייעלות אנרגטית ומיישום טכנולוגיות חדישות בתהליכי הייצור במפעלי מגנזיום ים המלח ודשנים וחומרים כימיים (שניהם רשומים כפרויקטים של CDM²).

כיל מיפתה את טביעת הרגל הפחמנית של כ-60 ממוצריה המובילים, והיא מודדת מדי שנה בשנה את מאזן פליטות גזי החממה כמעט מכל מפעליה בעולם. מאמצים ודיווחים מקיפים אלה וההפחתה המשמעותית בפליטות הארגון זיכו אותנו בציון  השני בטיבו ,A-  עבור דוח ¹2017 לארגון ה-CDP(Carbon Disclosure Project) . הציון ל-2017 הינו הציון השני בטיבו מבין יצרני הדשנים בעולם, והגבוה ביותר לחברה ישראלית (במשותף עם חברה נוספת). בשנת 2014 כיל אף נכללה בתוך אינדקס ה-CPLI של ה-CDP, רשימה מצומצמת של חברות המצטיינות במיוחד בהפחתת הפליטות ומיתוג שינוי האקלים. יש לציין כי כיל היא החברה הישראלית היחידה עד כה שנכללה ברשימת ה-CPLI האקסקלוסיבית.

        

אנו גאים להימנות עם אחת החברות הראשונות בארץ המדווחות על פליטת גזי חממה מרצונן למשרד להגנת הסביבה בישראל. כיל מדווחת למנגנון הוולונטרי מאז ייסודו ב-2011, וממשיכה לדווח ולתרום מניסיונה הרחב בתחום לפיתוח מנגנון דיווח וולונטרי באמצעות דיאלוג עם נציגי המשרד.


CDM=Clean Development Mechanism²
³דוח 2017 של ה- CDP מתייחס לנתונים משנת 2016.


ציות להוראות REACH:
 במהלך השנים האחרונות האצנו את התקדמותנו לקראת ציות לשלבים הבאים של הנחיית האיחוד האירופי REACH- Registration Evaluation and Authorization of Chemicals.

RESPONSIBLE CARE®:  אנו עומדים בעקרונות RESPONSIBLE CARE®, היוזמה הגלובלית לסביבה, בריאות ובטיחות בתעשייה הכימית, שמטרתה להניע שיפורים מתמידים בביצועי התעשייה. אחת מאבני היסוד החשובות ביותר של היוזמה היא ניהול אחראי של מוצרים (product stewardship), מתודולוגיה שבאמצעותה אנו מיישמים את עקרונות Responsible Care® לכל משך מחזור החיים של מוצרינו.

הטמעת אמות מידה סביבתיות בפיתוח המוצרים: אימצנו 'אינדקס קיימות' על מנת להבטיח כי למוצרינו השפעה שלילית מזערית והשפעה חיובית מרבית על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלהם.

כימיה ירוקה: אנו מפתחים מוצרים בהתאם לעקרונות Green Chemistry כדי להפחית פסולת ותאונות ולמזער את ההשפעה על הסביבה.

מעבר לאנרגיה נקייה:המעבר של מתקני הייצור של כיל בישראל לשימוש כמעט בלעדי בגז טבעי- כ-97% מצריכת הדלקים הנוכחית- הביא להפחתה של 80% בצריכת הדלקים מבוססי הנפט שלנו. בנוסף, במהלך 2012 גיבשנו את התכניות הסופיות לבניית תחנת כוח של 240 מגה-ואט כתחנת קוגנרציה במחזור משולב, אשר מתוכננת לפעול באמצעות גז טבעי וביעילות גבוהה, ולספק את מרבית צריכת החשמל של מפעלי כיל בישראל. התחנה צפויה להגיע למצב תפעולי מלא במהלך 2018.

בנייה ירוקה: כל פעולות הבנייה והשיפוץ הנערכות כיום במפעלינו מבוצעות בכפוף לעקרונות הבנייה הירוקה. עד כה בנינו ו/או שיפצנו כמה בנייני משרדים ומתקני ייצור ע"פ עקרונות אלו, בישראל, גרמניה ובריטניה.

שימוש אחראי במשאבים טבעיים: בכל מכרות כיל מופעלים מיזמי שיקום נרחבים, המתוכננים בתיאום עם הארגונים ורשויות איכות הסביבה באזור. כחלק מתהליך זה אנו עושים שימוש בכלי הדמיה מתקדמים המסייעים בידינו לשקם את המכרות ולהשיב את פני השטח למצבם המקורי. ראו פירוט נרחב בדבר כל אתרי הכרייה הספציפיים בכיל בע"מ 54-73 בדו"ח האחריות התאגידית לשנת 2016.  ובזכות הכרה בפעילותה המקיפה והחדשנית בתחום שיקום אזורי כריית הפוספט, כיל-רותם זכתה במקום השני בתחרות "Green Leaf 2015" של איגוד הדשנים העולמי. פרס  "Green Leaf" מוענק אחת לשנתיים, במטרה להוקיר פעילות ויזמות חדשניות ויוצאות דופן בתחומי הקיימות בתעשיית הדשנים העולמית.

שמירה על המגוון הביולוגי: אנו עובדים בצמוד לארגון הדשנים הבינלאומי (IFA) כדי להכשיר חקלאים בשיטות דישון אפקטיביות ובנות קיימא במטרה לסייע לשמירה על המגוון הביולוגי. לצורך זה אימצנו את הנהגים המיטביים לניהול דשנים (Fertilizer Best Management Practices), ואנו מלמדים את העקרונות המכונים "4 ה-R": השימוש בדשן הנכון (Right Fertilizers) בזמן הנכון (Right Time), במקום הנכון (Right Place) ובשיעור הנכון (Right Rate). בנוסף, אנו מנהלים את מפעלינו בדרכים המיועדות למזער את השפעתם על הסביבה. לדוגמה, מפעל האשלג של כיל דשנים בבריטניה (Cleveland Potash), עובדת עם האגודה התעשייתית לשימור חיי הבר (INCA), עם הנאמנות לשמירת חיי הבר של עמק טיז (Tees Valley Wildlife Trust) ועם רשויות מקומיות, כדי להבטיח הגנה על החי והצומח המקומיים. בדוגמא נוספת מישראל, מממנת כיל פרויקט רב-שנתי בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, פרויקט שבזכותו עלה במידה ניכרת מספרם של הנשרים ושל דורסים אחרים במדבר הנגב. הפרויקט כולל חלוקת מזון איכותי ונקי מרעלים לנשרים ולרחמים; ניטור אוכלוסיית הנשרים והרחמים; וכן חינוך והסברה לשימור העופות הדורסים. בנוסף, תומכת כיל בתוכנית המכוונת להשבת הראם הלבן לנגב.

עידוד וטיפוח מעורבות הקהילה בהגנה על הסביבה: כיל מקיימת דו-שיח מתמשך ופתוח עם בעלי עניין דרך מספר ערוצי תקשורת, שהעיקרי שבהם הוא פגישות משותפות (פורום קהילתי – CAP).בפאנלים אלו חברים נציגים של מפעלי כיל, נציגי הקהילה ונציגי הארגונים הירוקים.  מטרתם של הפורומים היא לדון בסוגיות סביבתיות, לפתח תכוניות משותפות לתועלת הסביבה והקהילה, ליצור מערכת יחסים בין התעשייה לבין מחזיקי העניין השונים, ולפתח דיאלוג מושכל ואפקטיבי המבוסס על מידע מהימן. מפעלי כיל בישראל ובחו"ל נוטלים חלק בפורומים משותפים כאלה מזה שנים רבות. בין הנושאים שנדונו במפגשים ניתן למנות: מוכנות לחירום, בטיחות עובדים, השפעות וביצועים סביבתיים ואפשרויות תעסוקה. בפאנלים אלו

פרויקט השבת המלח: בשנת 2012 חתמה כיל על הסכם עם ממשלת ישראל המסדיר את פרויקט השבת המלח ומימונו.  הפרויקט נועד לספק פתרון לקיבוע מפלס המים בבריכה מספר 5 של מפעלי ים המלח, והוא מבוסס על פינויָם של 20 מיליון טונות מלח בשנה והעברתם לאגן הצפוני של ים המלח. במסגרת הפרויקט אף יוגבהו ויחוזקו הסוללות המקיפות את הבריכה. פינוי המלח יביא לשמירה על מפלס מים קבוע, יגן על עתידם של המלונות הממוקמים על גדות בריכה מספר 5 ויקדם את פיתוח האתרים התיירותיים באזור.

הפרויקט יארך 15 שנים ויבוצע על ידי מפעלי ים המלח בעלות כוללת של כ-7 מיליארד שקלים; מתוכם תישא כיל ב- 80% מהעלויות. הפרויקט צפוי להעסיק מאות עובדים באופן ישיר וליצור מקומות עבודה ליותר מ-1,000 תושבים בנגב.