ACCEPT
Location
Branches

גלריית סרטונים

מפעל ירוק
מפעל ירוק

לפנייכם סרט תיעודי בעקבות ההסמכה הפנימית שקיבלו מפעלים בכיל כ'מפעל ירוק'

רותם אמפרט
רותם אמפרט

רותם אמפרט נגב משלבת את השיקום כחלק מתהליך הכרייה עצמו