Location
Branches

טביעת רגל פחמנית

כיל ממשיכה להתקדם במיפוי טביעת הרגל הפחמנית של פעילותה ושל מוצריה המובילים, תהליך שהחל בשנת 2008 במיזם ניסיוני שכלל חמישה ממוצריה העיקריים.

התחשיבים מבוצעים בהתאם לתקן PAS 2050, והם מגובים ונבחנים על ידי SKM-Environs, חברת ייעוץ לונדונית מובילה בתחום ניהול שינויי אקלים. עד היום חישבה כיל את טביעת הרגל הפחמנית של כ-60 ממוצריה והיא ממשיכה לצרף לתוכנית מוצרים נוספים.

בישראל, כיל מדווחת וולונטרית על טביעת הרגל הפחמנית הכוללת של פעילותה למשרד להגנת הסביבה כחלק מתהליך הדיווח הכולל שלה בנושא זה. סך הפליטות העולמיות של אתרי כיל ומדיניותה לגבי האתגרים הקשורים בשינוי האקלים מדווחים באופן וולונטרי ושנתי לארגון ה- CDP- Carbon Disclosure Project.

כיל הצליחה כבר כיום להפחית בצורה משמעותית את פליטות גזי החממה הקשורים בפעילותה (40% הפחתה בפליטות הגלובליות של הארגון בין 2008 ל-2015). הניתוח השנתי של פליטות הארגון והמגמות הרב-שנתיות שלהן מאפשר לארגון להמשיך ולזהות את מנועי הפחתת גזי החממה היעילים ביותר. כיל אף שואפת לשלב שיקולים של טביעת רגל פחמנית בבואה לבחור ספקים של חומרי גלם, בזיהוי יעדי רכש וכד'.

לחץ כאן להפחתת גזי חממה