Location
Branches

יוזמות ירוקות

היוזמות הירוקות שלנו נועדו להפחית את ההשפעה שיש לפעילותה של כיל על הסביבה; לפתח ולהחדיר לשוק מוצרים חדשים  בני קיימא, להגן על בטיחותם ובריאותם של עובדי החברה ושל המשתמשים במוצריה, וכן לציית באופן מלא לתקנות ולתקנים להגנה על הסביבה.

ואלה כמה דוגמאות ליוזמות הירוקות שלנו:

יצירת מוצרים בני קיימאאנו מפתחים מגוון מוצרים חדשים התורמים לשמירה על כדור הארץ בטווח הארוך. בין היתר,  השקנו קווי מוצרים חדשים של מעכבי בעירה, פתרונות להפחתת פליטת כספית מתחנות כוח פחמיות, מוצרים ומערכות לטיפול במים וטיהורם ומגוון רחב של דשנים מתקדמים ו/או אורגניים ובני קיימא.

הטמעת אמות מידה סביבתיות בפיתוח המוצריםאימצנו 'מדד קיימות' על מנת להבטיח כי למוצרינו השפעה שלילית מזערית והשפעה חיובית מרבית על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלהם.

בנייה ירוקהכל פעולות הבנייה החדשה והשיפוץ הנערכות כיום במפעלי כיל מבוצעות בכפוף לעקרונות הבנייה הירוקה. עד כה בנתה כיל כמה בנייני משרדים ומפעלים ירוקים, הן בישראל והן בגרמניה.

צמצום טביעת הרגל הסביבתית של החברההשקעותינו בנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה איפשרו לנו להגיע להפחתה משמעותית בפליטות. בין השנים 2008 ל-2014 הביאו מאמצים אלה לצמצום של 43% בפליטות של תחמוצות גופרתית ו-84% בפליטות תחמוצת החנקן. סך פליטות החלקיקים של הארגון כולו הופחת ב-99% בין 2005 ל-2015. במקביל אימצה כיל מדיניות המחייבת אותה לסגור כל מפעל שאינו עומד בתקנות החוק.

מעבר  לאנרגיה נקייההמעבר של כ-97% ממתקני הייצור שלנו בישראל לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה הביא להפחתה של 80% בצריכת הדלקים מבוססי-הנפט שלנו נכון ל-2015. בנוסף, במהלך 2012 גיבשנו את התוכניות הסופיות לבניית תחנת כוח של 245 מגה-ואט במחזור משולב המבוססת על גז טבעי.

הפחתת הפליטות של גזי חממה:

  • עד 2015 הפחיתה כיל ב-40% את פליטות גזי החממה מכלל מפעליה בעולם בהשוואה ל-2008.
  • כיל מיפתה את טביעת הרגל הפחמנית של כ-60 ממוצריה המובילים. והיא מודדת מדי שנה בשנה את מאזן פליטות גזי החממה כמעט מכל מפעליה בעולם
  • מאמצים ודיווחים מקיפים אלה זיכו אותנו בציון שקיפות של 99 (מתוך 100) עבור דוח 2015* לארגון ה-CDP -Carbon Disclosure Project, ובציון 98 בשנים 2013-4. הציון ל-2015 מהווה את ציון השקיפות הגבוה ביותר שחברה ישראלית זכתה לו אי פעם, נמצא בין 120 (או 6%) הציונים הגבוהים ביותר לכלל החברות המדווחות בעולם, ומהווה הציון השני בטיבו מבין יצרני הדשנים בעולם. כמו כן, בזכות מאמצינו להביא להפחתת פליטות גזי החממה של הארגון, כיל זכתה ב-2015 בציון הגבוה B (בסולם יורד של A-E) במדד ההתמודדות (Performance). בשנת 2014, כיל אף נכללה בתוך אינדקס ה-CPLI- רשימה מצומצמת של חברות המצטיינות במיוחד בהפחתת הפליטות ומיתוג שינוי האקלים. יש לציין כי כיל היא החברה הישראלית היחידה עד כה שנכללה ברשימת ה-CPLI האקסקלוסיבית.

שימוש אחראי במשאבים טבעייםבכל מכרות כיל מופעלים מיזמי שיקום נרחבים, המתוכננים בתיאום עם הארגונים ורשויות איכות הסביבה באזור. כחלק מתהליך זה אנו עושים שימוש בכלי הדמיה מתקדמים המסייעים בידינו לשקם את המכרות ולהשיב את פני הקרקע למצבם המקורי. במרץ 2015, ובזכות הכרה בפעילותה המקיפה והחדשנית בתחום שיקום אזורי כריית הפוספט, כיל-רותם זכתה במקום השני בתחרות "Green Leaf 2015" של איגוד הדשנים העולמי. פרס  "Green Leaf" מוענק אחת לשנתיים, במטרה להוקיר פעילות ויזמות חדשניות ויוצאות דופן בתחומי הקיימות בתעשיית הדשנים העולמית.

שמירה על המגוון הביולוגיבשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, מממנת כיל מיזמים ארוכי טווח לשימור אוכלוסיית הנשרים בנגב. בבריטניה היא פועלת לצד ארגונים ירוקים במסגרת עבודות הכרייה שהיא מבצעת סמוך לפארק הלאומי North York Moors.

תיאום פעילותנו למען הסביבהבכל אחד מהדירקטוריונים של מגזרי החברה השונים מונו ועדות המורכבות מדירקטורים וממנהלים בכירים, שעניינן הוא תיאום פעילות החברה למען הגנת הסביבה. פעילות הוועדות כוללת, בין השאר, הגדרת יעדים, הכנת תוכניות עבודה וניהול מגעים עם גופים ממשלתיים (כמו המשרד להגנת הסביבה).

מרכזי מצוינותמרכזי המצוינות הבין-מגזריים של החברה אחראים לתיאום הגלובלי של מאמצינו לניהול סיכונים סביבתיים, להפחתת הפליטות של גזי חממה, לקידום המיחזור והבנייה הירוקה ולהתמקדות ביצירת הדור הבא של מוצרים, שייתנו מענה לאתגרים הסביבתיים שלפנינו.

* דוח 2015 של ה- CDP מתייחס לנתונים משנת 2014.