ACCEPT
Location
Branches

ביטחון ומוכנות לחירום

הביטחון הוא אחד מעמודי התווך במחויבותה של כיל לעקרונות תוכנית Responsible Care ואחד הדגשים החשובים בחברה. כחברה שפעילויות המו"פ והייצור שלה כרוכות בטיפול בחומרים מסוכנים ושימוש בציוד יקר-ערך, אנו מכירים בחשיבותה של הבטיחות במפעלינו ובקרב עובדינו והקהילות השכנות.

מדיניות הבטיחות של כיל מבוססת על הטמעה קפדנית של כל החוקים והתקנות הרלוונטיים, הן בישראל והן בעולם. פעולות הבטיחות מבוצעות בתיאום מלא עם כוחות הביטחון המקומיים באזורי הפעילות של החברה. החל בשנת 2008 הרחיבה כיל את פעילות האבטחה שלה במפעלים בישראל, וסוגיות האבטחה נבחנות כעת על בסיס קבוע במפעלי החברה ברחבי העולם כחלק מהבקרות הפנימיות התקופתיות שלה.

כיל הטמיעה מגוון נהלים ופעילויות על מנת להכין את עצמה לתרחישי חירום שונים כגון, רעידות אדמה, אירועים ביטחוניים ומצבי חירום אחרים. לדוגמה, כיל החלה בהטמעת תקן רעידות אדמה על פיו היא מחזקת מבנים קיימים במפעליה השונים במטרה להיערך לשעת חירום ובצורה זו להגן על עובדיה, מתקניה והקהילה הסובבת.

ב-2010 הקימה כיל את יחידת החיפוש וההצלה של מפעלי ים המלח בכיל דשנים, מדובר ביחידת החילוץ היחידה והראשונה בישראל הפועלת במפעל תעשייתי. המניע להקמת היחידה הוא המחשבה שבמקרה של רעידת אדמה בישראל, עלול אזור ים המלח למצוא את עצמו מנותק משאר חלקי הארץ, ועובדי כיל יאלצו לקחת חלק במאמצי החילוץ וההצלה. כיום מונה היחידה 65 עובדים והיא מקיימת תרגיל חירום על בסיס שנתי המכין אותה לתרחיש של רעידת אדמה בכל מפעלי החברה.

ראו פרטים נוספים בנושא בע"מ 140-141של דוח האחריות התאגידית ל-2016.