Location
Branches

תחומי פעילות

כיל מחויבת לפיתוח בר-קיימא ולמודעות סביבתית. עקרונות אלה הם המפתח להצלחתנו העתידית ולקיימות ארוכת הטווח של פעילותנו. כפועל יוצא אנו משקיעים במידה ניכרת בהרחבת סל המוצרים הידידותיים לסביבה שלנו ומחויבים באופן מלא לשיפור טביעת הרגל האקולוגית של פעילותנו.

כיל שואפת לתת מענה לצרכים ההולכים וגדלים של העולם בכימיקלים חיוניים תוך תרומה לקיימות ארוכת הטווח של כדור הארץ, לפיכך חתומה כיל על אמנת Responsible Care Global Charter, יוזמה של התעשייה הכימית העולמית לשיפור מתמשך בתחומי בריאות, בטיחות ואיכות סביבה (HSE) ולשקיפות

אקולוגיה ואיכות הסביבה
אקולוגיה ואיכות הסביבה
בטיחות וגהות
בטיחות וגהות
מוכנות למצבי חירום
מוכנות למצבי חירום
הפחתת הפליטות של גזי חממה
הפחתת הפליטות של גזי חממה
היבטים רגולטורים
היבטים רגולטורים
ביטחון
ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר
ניהול אחראי של מחזור חיי המוצר
ניהול סיכונים
ניהול סיכונים
רכש בעדיפות סביבתית
רכש בעדיפות סביבתית