הנהלה

הנהלה

דירקטוריון כיל מורכב מאישים מובילים בתחום התעשייה, הכלכלה והפיננסים. דירקטוריון החברה ממלא תפקיד מרכזי  בהתוויית האסטרטגיה של החברה ובפיקוח על הנהלתה, תוך מחויבות לאחריות תאגידית בסטנדרט גבוה ושמירה על הערכים החשובים  לחברה באורח אחראי וערכי.  שלושה חברי דירקטוריון מוגדרים כדירקטורים חיצוניים ושניים נוספים מוגדרים כדירקטורים בלתי תלויים, וזאת בהתאם לחוק החברות. על חברי הדירקטוריון נמנים בין השאר גם יו"ר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לשעבר, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, מספר חברי הנהלה בכירים  בבנקים הגדולים, לשעבר ויו"ר כיל לשעבר.
 
מרבית חברי הדירקטוריון מכהנים כחברים גם בדירקטוריונים של החברות הבנות של כיל, מתוך כוונה להנהיג פיקוח צמוד יותר על ההנהלות של מגזרים אלה הפועלים בהתאם למרבית הנורמות החלות על דירקטוריונים של חברות ציבוריות.