Where Needs Take Us - זהותה של כיל והליך המיתוג המחודש של החברה

Heb Banners

אסטרטגיית "הצעד הבא קדימה" של כיל מגדירה את זהותה ומשימתה כחברה גלובלית ומאוחדת, המספקת את הצרכים החיוניים של האנושות בשוקי הליבה שלה: חקלאות, מזון וחומרים מורכבים.

 

המוצרים שכיל מייצרת בתחום החקלאות מסייעים להאכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה. האשלג והפוספט שכיל כורה ומייצרת מהווים מרכיב חשוב בדשנים ומשמשים כמרכיבים חיוניים בתעשיית התרופות. תוספי המזון שכיל מייצרת מאפשרים זמינות גבוהה יותר למזון מגוון ואיכותי יותר; חומרים מבוססי ברום ופוספטים של כיל מסייעים ליצירת אנרגיה יעילה וידידותית יותר לסביבה, למניעת התפשטות של שריפות יער ומאפשרים שימוש נרחב ובטוח במגוון מוצרים וחומרים.

 

כחברה הפעילה בשווקים הגלובליים, ניצבת כיל בפני אתגרים מגוונים ומונעת על ידי מגמות ענק: הגידול המהיר באוכלוסייה, הגידול במעמד הביניים, העלייה בצריכת הקלוריות לנפש, התמעטות הרזרבות של חומרי גלם, הדאגה לסביבה במציאות של התחממות גלובלית ועוד. בעקבות כל אלו, מתפתחים צרכי האנושות ללא הרף: מחסור במזון, שאיפה לשיפור הבטיחות במוצרים, התמודדות עם סיכונים בריאותיים, הצורך בקיימות, הרצון להשתמש במקורות אנרגיה ירוקים יותר וצרכים רבים נוספים. בשל כך ועל מנת להמשיך ולספק מענה לצרכים החיוניים של האנושות, כיל חרטה על דגלה לאמץ את השינויים התמידיים בצרכי האנושות ולהתפתח ביחד עמם. רק כחברה אחת, מאוחדת וחזקה, תוכל כיל להגשים מטרה זו, תוך ניצול גודלה, פריסתה הגאוגרפית והאינטגרציה בין כל תחומי פעילותה ולהמשיך לגדול ולשגשג כחברה מובילה בשוק העולמי.

 

כחלק מתהליך המיתוג של כיל, נבחרה הסיסמה "Where Needs Take Us" אשר משקפת את נכונותה של החברה לספק את צורכי האנושות, תוך התמודדות עם הצרכים של מחר באמצעות פתרונות יצירתיים שיובילו לשינוי אמיתי כבר היום.

 

 

אתר המיתוג המיוחד של כיל מציג את החשיבה שמאחורי סיפור המותג, מדגים את שפת המותג הגראפית והמילולית ומראה כיצד כל אלו משתלבים יחדיו בהרמוניה בכדי לסמל את חזונה של כיל ואת האסטרטגיה שלה. האתר מספק הצצה לשמות החדשים של יחידות כיל בעולם וכן מציג: המחשות למיתוג, "ספר מותג" וסרטוני וידאו המדגימים את תפקידה המשמעותי של כיל במילוי צרכיה החיוניים של האנושות בשוקי החקלאות, המזון והחומרים המורכבים.
 
לכניסה לאתר: www.iclbranding.com