בטיחות וגהות

בטיחות וגהות
כיל הציבה לעצמה יעד אתגרי – אפס תאונות עבודה בכל מפעליה בעולם, והיא נמצאת היום בדרך להגשמת יעד זה. במהלך חמש השנים האחרונות, צמצמה החברה ב-% 40 את מספר התאונות בכל מגזרי הארגון.
 
הצלחתנו נובעת ממאמץ מתמשך להשגת מצוינות בבטיחות, הכולל השקעה ניכרת וממוקדת בחינוך ובהדרכת העובדים לבטיחות תעסוקתית ונקיטת אמצעי גהות תוך עמידה קפדנית בתקנים המקובלים בתעשייה ובתקנות הבטיחות המקומיות. כתוצאה מכך הצליחה כיל לצמצם את מספר התאונות וה'כמעט תאונות' ולשפר את תנאי הבטיחות בעבודה בכל מפעליה.
 
על מנת להבטיח התמקדות מתמדת בבטיחות, הטמיע כל אחד ממגזרי החברה תוכנית לאכיפת הבטיחות והגהות, ומתקיימות באופן סדיר ביקורות פנימיות וחיצוניות על מנת לוודא את התאימות להוראות החוק ולתקנות הפנימיות של החברה. בנוסף, פועל בחברה מרכז מצוינות לבטיחות, פורום כלל ארגוני שתפקידו לבחון את מדיניות הבטיחות של החברה ולטפח ולקדם את יישומם של נהלים ופעילויות מיטביות בכל רחבי החברה. בשנת 2011, לדוגמה, השתתפו למעלה מ-300 אנשי בטיחות וגהות תעסוקתית מהיחידות העסקיות של כיל בכל רחבי העולם בכנס בטיחות שבמהלכו חלקו עם עמיתיהם את שיטות העבודה שהם מיישמים להשגת אפס תאונות עבודה.
 
על אמצעי המניעה הפרואקטיביים שלנו נמנית גם שיטות 'בטיחות משימתית' (Task-Oriented Safety), 'בטיחות מבוססת התנהגות' (Behavior-Based Safety) המשמשת את מפעל רותם דשנים, 'בטיחות בראש' (Safety a Head) המשמשת את מפעלי ים המלח וכלי 'ניהול סיכונים אופרטיבי' (Operational Risk Management) המשמש את כיל מוצרים תעשייתיים להערכת נושאי הבטיחות במפעל.
 
הגרף הבא מציג את מגמת השיפור הרב-שנתית בשיעור תאונות העבודה במפעלי כיל בין השנים 2007 ל-2012:

   
  
 
מדיניותה של כיל בתחום הגהות, הבריאות והבטיחות התעסוקתית כוללת, בין היתר:
  
  • יצירת רמה גבוהה של מודעות לבטיחות וגהות בקרב העובדים, נותני השירותים והאורחים במפעלינו, וכן אצל הספקים, המובילים והלקוחות של החברה.
  • הטמעת נהלי בטיחות מתקדמים, קיום תהליך להסמכות, הדרכות  ומניעת תאונות
  • הדרכה והכשרת עובדים במרכז ההדרכה הכללי של החברה להעמקת המקצוענות, הידע והמוכנות.
  • מערך ניטורי גהות סביבתית-תעסוקתית באזורי העבודה בכל המפעלים ברחבי העולם.
  • הערכת סיכונים גהותיים ומניעת חשיפה של עובדים במפעלים למוצרים ולתהליכים מסוכנים.
  • ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים, והפעלת מערך רפואה תעסוקתית ורפואה מונעת לעובדים במפעלי החברה בשיתוף פעולה עם בתי חולים ומומחים בתחום.
  •