גלריית סרטונים ותמונות

קליטת עובדים בעלי צרכים מיוחדים בכיל רותם
למען החברה
מפעל המעורבות החברתית של כיל
מפעלי ים המלח
תרומת מפעלי ים המלח למדינת ישראל
פרוייקט אמץ לוחם
למען הקהילה
למען הקהילה
למען הקהילה
למען הקהילה
למען הקהילה