בעלי מניות עיקריים
כיל היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (TASE: ICL).
בעלות המניות הגדולות של כיל הן: החברה לישראל בע"מ (TASE: ILCO) ו- Potash Corporation of Saskatchewan (NYSE: POT).
שאר המניות מוחזקות על-ידי משקיעים מוסדיים והציבור.

 

* לפי מה שנמסר לכיל, PotashCorp Agricultural Society הנה בבעלות ובשליטה מלאה שלPotash Corporation of Saskatchewan

** נכון ל- 31/12/16