תחומי פעילות

כיל מחויבת לפיתוח בר-קיימא ולמודעות סביבתית. עקרונות אלה הם המפתח להצלחתנו העתידית ולקיימות ארוכת הטווח של פעילותנו. כפועל יוצא אנו משקיעים במידה ניכרת בהרחבת סל המוצרים הידידותיים לסביבה שלנו ומחויבים באופן מלא לשיפור טביעת הרגל האקולוגית של פעילותנו.
כיל שואפת לתת מענה לצרכים ההולכים וגדלים של העולם בכימיקלים חיוניים תוך תרומה לקיימות ארוכת הטווח של כדור הארץ, לפיכך חתומה כיל על אמנת Responsible Care Global Charter, יוזמה של התעשייה הכימית העולמית לשיפור מתמשך בתחומי בריאות, בטיחות ואיכות סביבה (HSE) ולשקיפות.