יוזמות ירוקות

יוזמות ירוקות
היוזמות הירוקות שלנו נועדו להפחית את ההשפעה שיש לפעילותה של כיל על הסביבה; לפתח ולהחדיר לשוק מוצרים חדשים  בני קיימא, להגן על בטיחותם ובריאותם של עובדי החברה ושל המשתמשים במוצריה, וכן לציית באופן מלא לתקנות ולתקנים להגנה על הסביבה.

ואלה כמה דוגמאות ליוזמות הירוקות שלנו:
 
  • יצירת מוצרים בני קיימא: אנו מפתחים מגוון מוצרים חדשים התורמים לשמירה על כדור הארץ בטווח הארוך. בין היתר,  השקנו קווי מוצרים חדשים של מעכבי בעירה, פתרונות להפחתת פליטת כספית מתחנות כוח פחמיות, מוצרים ומערכות לטיפול במים וטיהורם ומגוון רחב של דשנים מתקדמים ו/או אורגניים ובני קיימא.
  • הטמעת אמות מידה סביבתיות בפיתוח המוצרים: אימצנו 'מדד קיימות' על מנת להבטיח כי למוצרינו השפעה שלילית מזערית והשפעה חיובית מרבית על הסביבה לכל אורך מחזור החיים שלהם.
  • בנייה ירוקה: כל פעולות הבנייה החדשה והשיפוץ הנערכות כיום במפעלי כיל מבוצעות בכפוף לעקרונות הבנייה הירוקה. עד כה בנתה כיל כמה בנייני משרדים ומפעלים ירוקים, הן בישראל והן בגרמניה.
  • צמצום טביעת הרגל הסביבתית של החברה: השקעותינו בנושאים הנוגעים לאיכות הסביבה איפשרו לנו להגיע להפחתה משמעותית בפליטות. בין השנים 2008 ל-2014 הביאו מאמצים אלה לצמצום של 43% בפליטות של תחמוצות גופרתית ו-84% בפליטות תחמוצת החנקן. סך פליטות החלקיקים של הארגון כולו הופחת ב-99% בין 2005 ל-2015. במקביל אימצה כיל מדיניות המחייבת אותה לסגור כל מפעל שאינו עומד בתקנות החוק.
  • מעבר  לאנרגיה נקייה: המעבר של כ-97% ממתקני הייצור שלנו בישראל לשימוש בגז טבעי כמקור אנרגיה הביא להפחתה של 80% בצריכת הדלקים מבוססי-הנפט שלנו נכון ל-2015. בנוסף, במהלך 2012 גיבשנו את התוכניות הסופיות לבניית תחנת כוח של 245 מגה-ואט במחזור משולב המבוססת על גז טבעי.
  • הפחתת הפליטות של גזי חממה:
   • עד 2015 הפחיתה כיל ב-40% את פליטות גזי החממה מכלל מפעליה בעולם בהשוואה ל-2008.
   • כיל מיפתה את טביעת הרגל הפחמנית של כ-60 ממוצריה המובילים. והיא מודדת מדי שנה בשנה את מאזן פליטות גזי החממה כמעט מכל מפעליה בעולם
   • מאמצים ודיווחים מקיפים אלה וההפחתה המשמעותית בפליטות הארגון זיכו אותנו בציון השני בטיבו בדירוג ה -A-, CDP , עבור דוח 2016*. לארגון ה-CDP (Carbon Disclosure Project). הציון ל-2016 הינו הגבוה ביותר לחברה ישראלית, נמצא בין 25% הציונים הגבוהים ביותר מתוך כלל 2,400 החברות המדווחות בעולם, ומהווה הציון השני בטיבו מבין יצרני הדשנים בעולם. בשנת 2014 כיל אף נכללה בתוך אינדקס ה-CPLI של ה-CDP- רשימה מצומצמת של חברות המצטיינות במיוחד בהפחתת הפליטות ומיתוג שינוי האקלים. יש לציין כי כיל היא החברה הישראלית היחידה עד כה שנכללה ברשימת ה-CPLI האקסקלוסיבית.  • שימוש אחראי במשאבים טבעיים: בכל מכרות כיל מופעלים מיזמי שיקום נרחבים, המתוכננים בתיאום עם הארגונים ורשויות איכות הסביבה באזור. כחלק מתהליך זה אנו עושים שימוש בכלי הדמיה מתקדמים המסייעים בידינו לשקם את המכרות ולהשיב את פני הקרקע למצבם המקורי. במרץ 2015, ובזכות הכרה בפעילותה המקיפה והחדשנית בתחום שיקום אזורי כריית הפוספט, כיל-רותם זכתה במקום השני בתחרות "Green Leaf 2015" של איגוד הדשנים העולמי. פרס  "Green Leaf" מוענק אחת לשנתיים, במטרה להוקיר פעילות ויזמות חדשניות ויוצאות דופן בתחומי הקיימות בתעשיית הדשנים העולמית.
  • שמירה על המגוון הביולוגי: בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, מממנת כיל מיזמים ארוכי טווח לשימור אוכלוסיית הנשרים בנגב. בבריטניה היא פועלת לצד ארגונים ירוקים במסגרת עבודות הכרייה שהיא מבצעת סמוך לפארק הלאומי North York Moors.
  • תיאום פעילותנו למען הסביבה: בכל אחד מהדירקטוריונים של מגזרי החברה השונים מונו ועדות המורכבות מדירקטורים וממנהלים בכירים, שעניינן הוא תיאום פעילות החברה למען הגנת הסביבה. פעילות הוועדות כוללת, בין השאר, הגדרת  יעדים, הכנת תוכניות עבודה וניהול מגעים עם גופים ממשלתיים (כמו המשרד להגנת הסביבה).
  • מרכזי מצוינות: מרכזי המצוינות הבין-מגזריים של החברה אחראים לתיאום הגלובלי של מאמצינו לניהול סיכונים סביבתיים, להפחתת הפליטות של גזי חממה, לקידום המיחזור והבנייה הירוקה ולהתמקדות ביצירת הדור הבא של מוצרים, שייתנו מענה לאתגרים הסביבתיים שלפנינו.
 

* דוח 2016 של ה- CDP מתייחס לנתונים משנת 2015.