ACCEPT
Location
Branches

חזון ואסטרטגיה

כיל היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשווקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.
במציאות הנוכחית, הסביבה הגלובלית מאופיינת בתהליכי שינוי עמוקים ומשמעותיים המתרחשים בעת ובעונה אחת. מגמות אלה כוללות:
  • זינוק בדרישה למזון באיכות ובכמות גבוהה: אוכלוסיית העולם גדלה ומעל לשבעה מיליארד בני אדם חיים כיום בעולמנו. גידול האוכלוסייה צפוי להימשך ומספר האנשים בעולם צפוי לגדול בשני מיליארד בני אדם עד 2050. תופעה זו מתעצמת נוכח העובדה שלצד גידול מספר האנשים בעולם, מצטמצם השטח המיועד לחקלאות, כך שמכל תא שטח חייבים לגדל כמות גדולה יותר של יבולים חקלאיים.
  • גידול מתמיד במעמד הביניים: עלייה ברמת החיים של מיליארדי בני אדם ברחבי העולם כוללת בתוכה גם שינוי בהרגלי האכילה המאופיין בצריכת מזון מגוון ועשיר יותר, לצד גידול בביקוש למוצרים שונים ביניהם גם מוצרי צריכה ופנאי. צריכת מעמד הביניים הגדל צפויה כמעט להכפיל את עצמה בתוך כעשור.
  • גידול בשימוש במינרלים ומשאבי טבע: בשל הגידול באוכלוסיית העולם והעלייה ברמת החיים חל גידול משמעותי בצריכת האנרגיה, המים ומגוון מינראליים חיוניים אחרים, ביניהם גם ברום, פוספט ואשלג.
  • דאגה לאיכות הסביבה: הפיכת סוגיית השמירה על הסביבה לנושא מרכזי על סדר היום הגלובאלי, שבא לידי ביטוי גם בהרחבת הרגולציה בתחום זה.

החזון שלנו הוא לרתום את הנכסים והיכולות של כיל ולהוביל בפיתוח פתרונות חדשניים המעניקים מענה לצרכים החיוניים לאדם בעולם משתנה תדיר, ובדרך זו להשיא את ערך החברה לבעלי המניות.

יישום אסטרטגיה זו נתמך בעובדיה המנוסים והמוכשרים של כיל ברחבי העולם; סל המוצרים הרחב והמגוון שלה העונה על צרכים יסודיים של אוכלוסיית העולם הגדלה; הקוד האתי של כיל המבטיח התנהלות תאגידית נאותה; אחריותה הסביבתית ומחויבותה העמוקה לקיימות ולציות לתקנות הסביבה; גישתה לחומרי גלם, פריסתה הגלובלית הרחבה והתשתיות התומכות העומדות לרשותה. נכסים אלה מקנים לכיל יתרונות תחרותיים ברורים בהגשמת מטרתה לספק את הצרכים החיוניים לאנושות, והם הבסיס לאסטרטגיה של החברה.