ACCEPT
Location
Branches

חברי דירקטוריון כיל

יו"ר הדירקטוריון מאוגוסט 2016 וחבר דירקטוריון מאפריל 2016

חבר דירקטוריון משנת 2011

חבר דירקטוריון משנת 2014

חבר דירקטוריון משנת 2017

חבר דירקטוריון משנת 2017

דירקטורית חיצונית וחברת דירקטוריון משנת 2018

חבר דירקטוריון משנת 2018

חבר דירקטוריון משנת 2001

חבר דירקטוריון משנת 2018

חבר דירקטוריון משנת 2018