ACCEPT
Location
Branches

ד"ר מרים הרן

ד"ר מרים הרן

דירקטורית חיצונית וחברת דירקטוריון משנת 2009

ד"ר מרים (מיקי) הרן מכהנת כדירקטורית חיצונית מיולי 2009. ד"ר הרן שימשה בעבר מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה והיא מומחית עולמית בתחום הגנת הסביבה. כיום היא משמשת כדירקטורית במ.א.י., גוף מוכר למחזור פסולת אלקטרונית ומכהנת כראש תכנית ההתמחות באיכות הסביבה לתלמידי MBA בקריה האקדמית אונו וכיו"ר המועצה לצרכנות. בנוסף, ד"ר הרן חברה בהתנדבות במועצה הציבורית של "עמיתי ממשל", חברה בצוות הציבורי של "מעלה", יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה ב"מעלה" וחברה בוועדת האנרגיה והסביבה של ICC. ד"ר הרן בעלת תואר דוקטור Ph.D בכימיה אורגנית מאוניברסיטת ברנדייס שבמסצ'וסטס, והיא בעלת תואר B.Sc במדעי הטבע מהאוניברסיטה העברית בירושלים.