ACCEPT
Location
Branches

מבנה החברה

כיל היא חברה בינלאומית, הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים. במסגרת מאמצי החברה לשפר את ניהול תהליכיה העסקיים, החל מה-1 במאי 2016, החברה פועלת באמצעות שתי חטיבות עיקריות: חטיבת המינרלים החיוניים וחטיבת הפתרונות המיוחדים.

חטיבת המינרליים החיוניים
חטיבת המינרליים החיוניים

חטיבה זו כוללת את היחידות העסקיות כיל אשלג ומגנזיום, כיל דשנים מיוחדים וכיל פוספט. החטיבה מתמקדת בהתייעלות, שיפור תהליכים ובמצוינות תפעולית.

חטיבת פתרונות מיוחדים
חטיבת פתרונות מיוחדים

חטיבה זו כוללת שלוש יחידות עסקיות: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל תוספים מתקדמים וכיל רכיבי מזון מיוחדים. החטיבה מתמקדת בהשגת צמיחה על ידי התמקדות בצרכי הלקוח הספציפי, חדשנות המוצר ומצוינות שיווקית.