מבנה החברה

הפעילות התפעולית של כיל מאורגנות תחת שתי חטיבות –

חטיבת המינרליים החיוניים וחטיבת הפתרונות המיוחדים. 

חטיבת מינרלים חיוניים –

חטיבה זו כוללת את היחידות העסקיות כיל אשלג ומגנזיום וכיל פוספט. החטיבה מתמקדת בהתייעלות, שיפור תהליכים ובמצוינות תפעולית.

כיל אשלג ומגנזיום – כיל אשלג ומגנזיום מפיקה אשלג מים המלח וכורה ומפיקה אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיים בספרד ובאנגליה. כיל אשלג ומגנזיום מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם. פעילות המגנזיום משווקת ומוכרת מגנזיום טהור וסגסוגות מגנזיום. בנוסף, מייצרת קרנליט ומוצרי לוואי, הכוללים כלור וסילבניט.

 

כיל פוספט – כיל פוספט כורה ומעבדת סלע פוספט ממכרות פתוחים – אשר שלושה מתוכם נמצאים בנגב בישראל והרביעי במחוז יונאן בסין – ומייצרת חומצה גופרתית, חומצה זרחתית חקלאית ודשני פוספט, במתקניה בישראל ובסין. כיל פוספט מייצרת בנוסף דשנים מורכבים בהולנד וגרמניה ותוספי מזון על בסיס פוספט לבעלי חיים בטורקיה ובישראל. כיל פוספט משווקת את מוצריה ברחבי העולם, בעיקר באירופה, ברזיל, הודו וסין.

חטיבת פתרונות מיוחדים –

חטיבה זו כוללת ארבע יחידות עסקיות: כיל מוצרים תעשייתיים, כיל דשנים מיוחדים, כיל תוספים מתקדמים וכיל רכיבי מזון מיוחדים. החטיבה מתמקדת בהשגת צמיחה על ידי התמקדות בצרכי הלקוח הספציפי, חדשנות המוצר ומצוינות שיווקית.
כיל מוצרי תעשייתיים – כיל מוצרים תעשייתיים מייצרת ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ישראל, בנוסף לתרכובות המבוססות על ברום. כיל מוצרים תעשייתיים עושה שימוש במרבית הברום המיוצר על ידיה לייצור עצמי של תרכובות ברום באתרי ייצור בישראל, הולנד וסין. בנוסף, כיל מוצרים תעשייתיים עוסקת בייצור ושיווק של מעכבי בערה ומוצרים נוספים על בסיס זרחן.
 
כיל דשנים מיוחדים – כיל דשנים מיוחדים מייצרת דשנים מורכבים בהולנד ובבלגיה, דשנים נוזליים ודשנים מסיסים בישראל ובספרד, דשנים בשחרור איטי ודשנים בשחרור מבוקר בהולנד וארה"ב. כיל דשנים מיוחדים משווקת את מוצריה ברחבי העולם ובעיקר באירופה, צפון אמריקה וישראל.
 
כיל תוספים מתקדמים – כיל תוספים מתקדמים מפתחת, מייצרת, משווקת ומוכרת מגוון רחב של חומצות, פוספטים מיוחדים ומינרלים מיוחדים עבור יישומים במספר רב של תעשיות, הכוללות מתכת וטיהור מים, צבע וציפוים, מעכבי שריפות יער, חומרי ניקיון, היגיינת פה, משקאות מוגזים, אספלט, המסת שלגים, תזונה, תרופות, פלדה, תוספות לדלק וגומי. האמור לעיל הינו חלק מאסטרטגיית החברה להגדיל את ייצור מוצרי ההמשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר. יחידה עסקית זו מנקה חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת על ידי כיל פוספט ומייצרת חומצה זרחתית תרמית. החומצה הזרחתית המנוקה והחומצה התרמית משמשות לייצור מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה – מלחי פוספט וחומצות – הנצרכים בתעשיות השונות שהוזכרו לעיל. קו המוצרים של כיל תוספים מתקדמים מורכב גם ממוצרי מגנזיום מעובד שבשימוש בתעשיות הנייר, חומרי הניקיון ותוספי שמן, הקטליזטורים והמייצבים.
 
כיל רכיבי מזון מיוחדים – כיל רכיבי מזון מיוחדים מובילה בתחום רכיבי מזון מיוחדים ותוספי פוספט, המספקים פתרונות מרקם ויציבות עבור שווקי המזון בהם בשר מעובד, דגים, מוצרי חלב, משקאות ודברי מאפה. בנוסף, היחידה העסקית מייצרת חלב וחלבוני מי חלב לתעשיית רכיבי המזון. היחידה העסקית מפעילה אתרי ייצור עיקריים בגרמניה ובאוסטריה, שמעבדים בעיקר פוספטים, חלב ותבלינים. היחידה העסקית מפעילה מספר מתקני פורמולציה מקומיים בגרמניה, בריטניה, ארה"ב, ברזיל, סין ואוסטרליה שמאפשרים לחברה לייצר פתרונות המתמקדים בצרכי הלקוח ועומדים בדרישות השוק המקומי.