ACCEPT
Location
Branches

בעלי מניות עיקריים

כיל היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובתל-אביב (NYSE & TASE: ICL).
לחברה יש בעל מניות עיקרי אחד: החברה לישראל בע"מ (TASE: ILCO)
שאר המניות מוחזקות על-ידי משקיעים מוסדיים והציבור.

שם סוג % מההון מס' מניות שווי שוק (אלפי ש"ח)
חברה לישראל חברה 45.86 587,178,761 11,068,320
מוסדיים והציבור 54.14 13,065,357
שווי שוק החברה (אלפי ש"ח) 24,133,677

*נכון ל- 21/05/19