ACCEPT
Location
Branches

בעלי מניות עיקריים

כיל היא חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק ובתל-אביב (NYSE & TASE: ICL).
לחברה יש בעל מניות עיקרי אחד: החברה לישראל בע"מ (TASE: ILCO)
שאר המניות מוחזקות על-ידי משקיעים מוסדיים והציבור.

שם סוג % מההון מס' מניות שווי שוק (אלפי ש"ח)
חברה לישראל חברה 45.93 587,178,761 8,285,092
מוסדיים והציבור 54.07 9,752,855
שווי שוק החברה (אלפי ש"ח) 18,037,948

*נכון ל- 4/2/18