ACCEPT
Location
Branches

דגשים למשקיע

גיוון בתחומי הפעילות: אנו חברה רב-לאומית לייצור דשנים וכימיקלים מיוחדים, המעסיקה כ-12,600 עובדים ברחבי העולם. המכירות בשנת 2017 הסתכמו בכ-5.4 מיליארד דולר. חטיבת המינרליים החיוניים וחטיבת הפתרונות המיוחדים שלנו מייצרות אלפי מוצרים אשר תורמים לייצור החקלאי ולביטחון תזונתי, ליעילות ולידידותיות לסביבה של תהליכי ייצור, מוצרים וחומרים תעשייתיים.

ריבוי שווקי קצה: אנו משרתים שלושה שווקים עיקריים – המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים ע"י ניצול שרשרת הערך האינטגרטיבית המבוססת על מינרלים מיוחדים.

מובילת שוק: אנו החברה היצרנית השישית בגודלה בעולם של אשלג, יצרנית מובילה של דשנים מיוחדים, היצרנית הגדולה ביותר בעולם של ברום ושחקנית מרכזית במספר תחומים בהם: מעכבי בעירה, פוספטים מיוחדים, נוזלי קידוח מבוססי ברום ועוד.

יתרונות מרכזיים

  • גישה ישירה למשאבים טבעיים בריכוז גבוה יחסית – אנו פועלים תחת זיכיון שניתן לנו ע"י ממשלת ישראל אשר מבטיח את המשך ייצור האשלג והברום בים המלח. אחד היתרונות המרכזיים של אזור זה הוא המשאבים הכמעט בלתי מוגבלים ועלויות ייצור נמוכות.
  • יכולת אחסון של כמויות גדולות של אשלג באוויר הפתוח.
  • טווח מוצרים רחב – תיק מוצרים מגוון ואינטגרטיבי, החל מחומרים בסיסיים ועד מוצרי המשך.
  • אינטגרציה אנכית של פעילויות ייצור וניצולת גבוהה של תוצרי לוואי וחומרי פסולת.
  • פרישה גלובלית רחבה של יחידות הייצור, הלוגיסטיקה, המכירות והשירות של החברה.
  • מיקום גאוגרפי – קרבה לנמלים ולשווקים העיקריים, קרבה לשווקי המזרח הרחוק מנמלי ישראל, עלויות הובלה יבשתית וימית נמוכות.

תכניות התייעלות ואופטימיזציה של תזרים המזומנים: תכניות ההתייעלות שהפעלנו תרמו לחיסכון של 400 מיליון דולר בהוצאות השנתיות בשנת 2016 (בהשוואה לשנת 2013) ולהפחתה בהוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2017 מסכום של כ- $320 מיליון לכ- $260 מיליון. תכניות התייעלות אחרות כללו אופטימיזציה של ההון החוזר וה- CAPEX שהביאו ליצירת תזרים מזומנים חופשי של כ- $350 מיליון ב- 2016, עם צפי לרמה גבוהה יותר בשנת 2017.

התמקדות במגמות עולמיות: פעילותנו מכוונת להפקת תועלת ממגמות על גלובליות, ובראשן המחסור במזון, החמרת תקנות איכות הסביבה, הדרישה למוצרים יעילים יותר, העלייה בדרישה למזון זמין, נוח ובריא יותר ועלייה בפעילויות קידוח במעמקי הים. ע"י ייצור מוצרים התורמים לקיימות העולם לטווח הארוך, אנו מאמינים כי נמשיך לשפר את המיצוב שלנו בשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה ולטווח ארוך.

פרישה גלובלית: בשנים האחרונות הרחבנו אף יותר את פעילותנו ברחבי העולם עם מתקני ייצור, לוגיסטיקה, שיווק ומכירות בכל השווקים המובילים והמתפתחים, לרבות סין, הודו ודרום אמריקה, כמו גם אמריקה הצפונית ואירופה.

דגש על קיימות: אנו מתייחסים במלוא הרצינות לאחריותנו לנושא הבטיחות, השמירה על הסביבה ולניהול מחזור חיי מוצרינו. אנו עומדים בתקנים הנדרשים ושואפים לעשות שימוש בטכנולוגיות הטובות ביותר הקיימות, וכאשר ניתן, לעשות אף מעבר ל'מתחייב בתקנות', בהתאם לתכנית Responsible Care של התעשייה הכימית שאומצה על ידינו. אנו אחת החברות המובילות בתעשייה בדיווח ובהפחתת פליטות גזי חממה, וממשיכים בהתמדה במדידה וחישוב טביעת הרגל הפחמנית של מפעלינו ומוצרינו. דוח האחריות התאגידית השנתי השביעי של כיל פורסם בנובמבר 2017, בהתאם לתקן הגלובלי המקובל – ה-GRI-G4. הדוח כולל אימות חיצוני מורחב, פירוט על תרומת פעילות כיל למטרות הפיתוח ברות הקיימות של האו"ם (SDG's), יעדים כמותיים ואיכותיים בתחומי קיימות שונים ותכונות דיגיטליות מתקדמות.

 תשואת דיבידנד גבוהה מהממוצע: גישת ניהול הקצאת ההון שלנו מתמקדת ביצירת איזון בין שלושה גורמים עיקריים: יצירת ערך לטווח ארוך ע"י השקעות בצמיחה שלנו, הפחתת רמות החוב ותשואת דיבידנד יציבה. משנת 2013 תשואת הדיבידנד השנתית הממוצעת שלנו עומדת על 4.1%.

סחירות ונזילות: המנייה שלנו נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב ובניו-יורק (TASE and NYSE: ICL) ומחזור המסחר שלה הוא מהגבוהים ביותר בבורסת ת"א. 45.93% מהמניות מוחזקות ע"י החברה לישראל ו-54.07% מוחזקות בידי הציבור.

ניכוי מס במקור על דיבידנדים שיחולקו בגין מניות הנסחרות בבורסת ניו-יורק (NYSE): למידע אודות הליך אפשרי להחזר מס במקרים של ניכוי מס ביתר מבעלי מניות שאינם ישראלים עבור מניות הנסחרות ב-NYSE,  לחצו כאן

לחצו כאן לצפייה ב  Fact sheet

חוק זיכיון ים המלח תשכא – 1961