Location
Branches

ממשל תאגידי

כיל פועלת לפי עקרונות מתקדמים של ממשל תאגידי המבטיחים שקיפות מרבית ומחזקים את ביטחונם של מחזיקי העניין ושל השווקים הפיננסיים בהתנהלותה התקינה של החברה.

דירקטוריון כיל מורכב מאישים מובילים בתעשייה, בכלכלה ובפיננסים ומקיים מספר ישיבות בכל רבעון. שלושה דירקטורים מוגדרים כדירקטורים חיצוניים ושניים נוספים מוגדרים כדירקטורים בלתי תלויים, וזאת בהתאם לחוק החברות. עשרה מתוך חברי הדירקטוריון הינם בעלי מומחיות פיננסית וחשבונאית ובעלי רקע וניסיון במשרות כלכליות בכירות ובכלל זה, שר אוצר לשעבר, מנכ"ל משרד האוצר לשעבר, ארבעה חברי הנהלה בכירים לשעבר בבנקים הגדולים ויו"ר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב לשעבר.

דירקטוריון כיל ממנה מעת לעת ועדות אד-הוק העוסקות בעניינים מיוחדים וכן ועדות קבועות הפועלות בתחומי פעילות הדורשים תשומת לב מיוחדת. להלן חלק מהוועדות הקבועות: ועדת הכספים, ועדת ביקורת וועדת כוח אדם. בכל ועדה מכהנים כל הדירקטורים החיצוניים ולפחות אחד מן הדירקטורים הבלתי תלויים. ועדות כספים וביקורת מתכנסות לפחות אחת ברבעון.

מרבית חברי הדירקטוריון מכהנים כחברים גם בדירקטוריונים של החברות הבנות של כיל הפועלים בהתאם למרבית הנורמות החלות על דירקטוריונים של חברות ציבוריות.

קוד אתי

התרבות הארגונית של כיל מבוססת ומושתתת על שישה ערכי ליבה המאפשרים לחברה שגשוג וצמיחה בת קיימא. ערכים אלה באים לידי ביטוי פרטני בקוד האתי של החברה, שאומץ לראשונה על ידי דירקטוריון כיל בשנת 2005 ועבר רענון ועדכון בשנת 2014 הקוד מגדיר את כללי ההתנהגות הנאותים של החברה ככלל, ושל עובדי כיל כפרטים.

ציות לחוק, לתקנות, לכללי המקצוע, לנהלים ולתכניות האכיפה. כל עובדי החברה, המנהלים והדירקטורים שלה מחויבים לציית בכל זמן וללא תנאי לדרישותיהם של כל החוקים, התקנות, כללי המקצוע, הנהלים הפנימיים ותכניות האכיפה החלים באזורי הפעילות של כיל.

להלן ערכי הליבה השלובים בקוד:

  • הוגנות בעסקיםאנו נדרשים לנהוג בישירוּת, בכנות, בשקיפות ובהגינות בכל התנהלותנו העסקית.
  • אחריותאנו לוקחים אחריות מלאה על מעשינו וביצועינו, ועל עמידה בציפיותיהם של מחזיקי העניין שלנו.
  • מצוינות ושיפור מתמיד: אנו שואפים תמיד לטוב ביותר. אנו מעודדים את כל מי שעובד  אתנו – לקוחותינו, ספקינו ושותפינו העסקיים – להצטיין. אנו פועלים בהתמדה כדי להבטיח שהעבודה והשירותים שאנו מציעים, כמו גם התהליכים המשמשים ליצירתם ואספקתם, יהיו תמיד באיכות הגבוהה ביותר. אנו דורשים מעצמנו ומאחרים, ושומרים על פתיחות לביקורת בונה ולהצעות שיפור.
  • כבוד לזולתאנו מתייחסים לכל אדם באדיבות ובכבוד, מעריכים דעות שונות ומאמינים בגיוון אנושי. אנו מעניקים לאנשים את מרחב הפעולה להביע את עצמם, דואגים לרווחתם, ומכבדים את הצורך בחיים מחוץ לעבודה.
  • מחויבות לבטיחותכיל מחויבת להגנה על בריאותם ובטיחותם של כל האנשים הנוטלים חלק בפעילות החברה או חיים בקהילות שבסביבתן היא פועלת. לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע את כל התאונות, המחלות והסיכונים הנוגעים לפעילותנו.
  • מחויבות לסביבהבכל מקום שבו אנו פועלים, ננהל את עסקינו מתוך כבוד ואכפתיות כלפי הסביבה המקומית והעולמית וננהל סיכונים באופן שיטתי מתוך מטרה להביא לצמיחה עסקית בת קיימא. לא תנוח דעתנו עד שנצליח למנוע כל תקרית של נזק סביבתי הנובעת מפעילותנו. אנו חותרים בהתמדה לשפר את הביצועים הסביבתיים של מוצרינו ושל פעילותנו.

כללי האתיקה העיקריים השלובים ב'קוד' מבוססים ומתמצים בשלוש שאלות שכל פרט צריך לשאול את עצמו ביחס לאופן התנהגותו:

  • אילו היו הנסיבות הפוכות, האם המנהל היה רוצה לקבל אותו יחס, בכל הנוגע לזכויותיו/ה, כספו/ה או רכושו/ה, שהוא/היא נותן/ת לזכויותיהם, כספם או רכושם של אחרים?
  • אילו היה אורח התנהלותו של המנהל מתפרסם או נחשף בציבור, האם הוא/היא והחברה שאותה הוא מייצג היו זוכים לשבחים או לביקורת?
  • אילו היה הציבור בוחן את פעולותיו של המנהל והיה מודע לכל העובדות, האם היה חושב שפעולותיו/ה ופעולות החברה היו הולמות, ראויות להערכה או סבירות?

לחצו כאן לצפייה בקוד האתי של כיל 

לחצו כאן לצפייה בקוד האתי באנגלית