ACCEPT
Location
Branches

הידעת?!

צ'ארלס ווידאס, מנכ"ל ICL מוצרים תעשייתיים, על הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיית האנרגיה החדישה

טכנולוגיית אגירת האנרגיה מבוססת הברום

רותם אמפרט נגב, מעגלי חיים

הכל ברור – כל המידע על שדה בריר

מפעלי ים המלח – "בא מן השקיעה"

יום כדור הארץ במפעלי ICL

מפעלי ים המלח משיבים את הים המוכר לכולם

כרייה ושיקום ברותם אמפרט

אוצרות ים המלח

המשאיות החדשות של רותם אמפרט נגב

מזרימים חיים לים המלח

מאשלג לדשן