ACCEPT
Location
Branches

סיפורי עובדים ב-ICL

אלה פורגס- גאולוגית סקרים (רותם)

שלמה תורג'מן- קצין בטיחות מכרות

פרוספר כהן- ראש מחלקת מחפר במכרה (רותם)

יחיאל בן הרוש- מנהל עבודה מחלקת אחזקה אלקטרוליזה (מגי"ה)

שאול יעקב- נהג וסדרן (מפעלי תובלה)

רועי שלמה – מנהל יחידת החצר (תרכובות ברום, רמת חובב)

יגאל זוהר – מסגר (מפעלי ים המלח)

מישל שופני – מפעיל במתקן השפכים (דשנים וחומרים כימיים קריית אתא)

מלח הארץ – סיפורם של עובדי מפעלי ים המלח

מתוצרת הארץ

צחי כהן