ACCEPT
Location
Branches

פעילות לאורך שרשרת הערך

טכנולוגיית אגירת האנרגיה מבוססת-הברום

צ'ארלס ווידאס, מנכ"ל ICL מוצרים תעשייתיים, על הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיית האנרגיה החדישה

 רותם אמפרט נגב – מעגלי חיים

מתוצרת הארץ

יחידת ICL מוצרים מיוחדים