ACCEPT
Location
Branches

ICL: Where Needs Take Us

ICL מספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בשוקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים

מנכ"ל ICL לשעבר, מר סטפן בורגס מתאר את המודל העסקי הייחודי של החברה, אסטרטגיית "הצעד הבא קדימה" ויעדיה