ACCEPT
Location
Branches

כיל עם הקהילה

כיל רואה זכות גדולה וחובה מוסרית חשובה ביכולתה להרים תרומה משמעותית לקהילות שבקרבן היא פועלת. במשך שנים רבות מעניקה כיל סיוע חברתי וכספי ניכר למגוון רחב של תוכניות רווחה חברתיות, החל במועדוניות לילדים וכלה בתוכניות בריאות וחינוך. כיל מאמינה שאזרחות תאגידית טובה מחייבת מעורבות אישית, על כן בנוסף לסיוע הכספי, היא מעודדת את עובדי החברה ומנהליה לקחת חלק פעיל בתוכניות אלה, ומאות מהם משתתפים בפעילויות מידי שבוע.

כיל ממקדת את מעורבותה הקהילתית ביישובי הנגב, בדימונה, ירוחם, ערד, באר-שבע וביישובי הבדואים, וכן באזור הצפון, בקרית אתא, חיפה ועוספייה.

אזורים אלה הם בית לחלק ניכר מעובדי החברה, על כן אך טבעי שכיל תמקד את פעילותה ותרומתה החברתית בקהילות אלה.

לפרטים נוספים על היוזמות הקהילתיות של כיל לעולם טוב יותר, לחצו על הקישורים הבאים:

מעורבות קהילתית בישראל
מעורבות קהילתית בישראל
חושבים עושים
חושבים עושים
פעילויות סביבה, אקדמיה וחינוך
פעילויות סביבה, אקדמיה וחינוך
קידום בטיחות ביתית בחברה הבדואית בנגב
קידום בטיחות ביתית בחברה הבדואית בנגב
פילנתרופיה ורווחה
פילנתרופיה ורווחה
שיח עם הציבור
שיח עם הציבור
פרויקטים עם הקהילה
פרויקטים עם הקהילה
סרטים
תיאום סיורים
תיאום סיורים