ACCEPT
Location
Branches

ICL עם הקהילה

ICL רואה זכות גדולה וחובה מוסרית חשובה ביכולתה להרים תרומה משמעותית לקהילות שבקרבן היא פועלת. במשך שנים רבות מעניקה ICL סיוע חברתי וכספי ניכר למגוון רחב של תוכניות רווחה חברתיות, החל במועדוניות לילדים וכלה בתוכניות בריאות וחינוך. ICL מאמינה שאזרחות תאגידית טובה מחייבת מעורבות אישית, על כן בנוסף לסיוע הכספי, היא מעודדת את עובדי החברה ומנהליה לקחת חלק פעיל בתוכניות אלה, ומאות מהם משתתפים בפעילויות מידי שבוע.

ICL ממקדת את מעורבותה הקהילתית ביישובי הנגב, בדימונה, ירוחם, ערד, באר-שבע וביישובי הבדואים, וכן באזור הצפון, בקרית אתא, חיפה ועוספייה.

אזורים אלה הם בית לחלק ניכר מעובדי החברה, על כן אך טבעי ש-ICL תמקד את פעילותה ותרומתה החברתית בקהילות אלה.

לפרטים נוספים על היוזמות הקהילתיות של ICL לעולם טוב יותר, לחצו על הקישורים הבאים:

מעורבות קהילתית בישראל
מעורבות קהילתית בישראל
חושבים עושים
חושבים עושים
פעילויות סביבה, אקדמיה וחינוך
פעילויות סביבה, אקדמיה וחינוך
קידום בטיחות ביתית בחברה הבדואית בנגב
קידום בטיחות ביתית בחברה הבדואית בנגב
פילנתרופיה ורווחה
פילנתרופיה ורווחה
שיח עם הציבור
שיח עם הציבור
פרויקטים עם הקהילה
פרויקטים עם הקהילה
סרטים
תיאום סיורים
תיאום סיורים