ACCEPT
Location
Branches

אנשי קשר בנושאים סביבתיים

לתלונות בנושא מפגעים סביבתיים יש לפנות לממונה הסביבה המפעלי:

מיטל ליאון – ראש מערכת איכות הסביבה, ICL ים המלח

טלפון: 052-7929474 מייל: [email protected]

דודי בכר – מנהל איכות סביבה, מגנזיום ים המלח וברום-כלור ים המלח

טלפון: 052-4709116 מייל: [email protected]

זהבה מנחם – ממונה על הניהול הסביבתי, דשנים וחומרים כימיים בע"מ

טלפון:  050-9960950 מייל: [email protected]

ענבל ברלינסקי – מנהלת מערך איכו"ס, תרכובות ברום

טלפון: 054-3246688 מייל [email protected]

עבד אלבז – מנהל הבטיחות ואיכות הסביבה, פריקלאס

טלפון: 08-6566147 נייד:052-4709941 מייל: [email protected]

נדב בלוך – מנהל איכות הסביבה, ICL רותם

טלפון:  052-3933814 מייל: [email protected]