ACCEPT
Location
Branches

העסקת חניכים

ICL פועלת לעידוד לימודים מקצועיים בקרב תלמידי תיכון, בשיתוף עם בתי ספר תעשייתיים הפועלים תחת החסות של משרד התעשייה והמסחר.

החברה מעסיקה כ-60 חניכים תלמידי כיתות י"א וי"ב מארבעה בתי ספר בנגב: עמל דימונה, עתיד פריקלאס, עמל באר שבע ואורט ערד.
התלמידים לומדים 4 ימים בבתי הספר ועובדים יומיים בשבוע במפעלים בעיקר במחלקות האחזקה, חשמליה ומחסנים.
בבתי ספר התלמידים לומדים במגמה מקצועית, שמעניקה להם תעודת מקצוע בתחומים הבאים: חשמלאות, מסגרות, מכונאות, אוטוטרוניקה (מכונאות, חשמל ומיזוג אוויר ברכב) ועיבוד שבבי.
כל חניך שמגיע אלינו מקבל חונך, עובד בחברה שמלווה אותו לאורך כל הדרך הן בהיבט המקצועי של לימוד וקבלת הכשרה מקצועית מעשית כהמשך ללימודים בבית הספר, והן בהיבט החינוכי של עזרה בהקניית כלים לחניך להתמודד עם החיים הבוגרים ע"י לקיחת אחריות, מוסר עבודה, קבלת מרות, השתלבות בחברה וקבלת כלים להמשך החיים.

אנחנו גאים בכך שרוב התלמידים מתגייסים לצבא בסיום כיתה י"ב, ובכך שחלק מהחניכים שעברו מסלול זה נקלטים לאחר השירות הצבאי בחברות שלנו במקצוע אותו למדו בתיכון.

אנחנו רואים בתוכנית זו חשיבות גבוהה בהיבט של תרומה לקהילה ובהיבט של בנית עתודה מקצועית לקליטה לחברה.