ACCEPT
Location
Branches

סיפורי עובדים

אלה פורגס
גיאולוגית סקרים (רותם)

שלמה תורג'מן
קצין בטיחות מכרות

פרוספר כהן
ראש מחלקת מחפר במכרה (רותם)

יחיאל בן הרוש
מנהל עבודה מחלקת אחזקה אלקטרוליזה (מגי"ה)

שאול יעקב
נהג וסדרן (מפעלי תובלה)

רועי שלמה
מנהל יחידת החצר (תרכובות ברום, רמת חובב)

יגאל זוהר
מסגר (מפעלי ים המלח)

מישל שופוני
מפעיל במתקן השפכים (דשנים וחומרים כימיים קריית אתא)

מלח הארץ
סיפורם של עובדי מפעלי ים המלח

מתוצרת הארץ

צחי כהן