ACCEPT
Location
Branches

אסטרטגיה ומבנה החברה

המבנה והאסטרטגיה של ICL

בשנת 2018 השיקה ICL אסטרטגיה חדשה, תחת השם: "תרבות עסקית של הובלה". האסטרטגיה החדשה ממוקדת בהובלת השוק לאורך "שרשרת הערך" של שלושת המינרלים שבליבת פעילותה: ברום, אשלג ופוספט, זאת לצד מימוש פוטנציאל הצמיחה הקיים בפתרונות חדשניים לחקלאות.

כדי להתאים את הארגון לאסטרטגיה זו, ביצעה ICL חלוקה מחדש של מבנה החברה לארבע חטיבות עסקיות: מוצרים תעשייתיים (ברום), אשלג, פתרונות פוספט, ופתרונות חדשניים לחקלאות.

החטיבות העסקיות:

מוצרים תעשייתיים

ההובלה העולמית של ICL בתעשיית הברום נובעת מהתמקדותה ביצירת ערך ללקוחות ולאו דווקא מגידול בכמויות הייצור והמכירות. ICL מסוגלת להשיא ערך רב ללקוחותיה באמצעות מינוף הידע המקצועי והנכסים הייחודיים שלה ובזכות היכולת שלה להטמיע חדשנות בתהליכי פיתוח מוצרים ויישומים חדשים דוגמת מעכבי בעירה חדשים המבוססים על ברום וזרחן, מוצרי מגנזיה ומלח ואף פתרונות לאחסון אנרגיה וכרייה עירונית.

ICL ממשיכה למנף את היתרונות הלוגיסטיים הייחודיים שלה, ולהפוך את ניסיונה הרב בנושאי בטיחות והיבטים סביבתיים של עסקי הברום, לנדבך מרכזי בערך שהיא מספקת ללקוחותיה.

אשלג

מינוף היכולות התחרותיות של נכסי האשלג הייחודיים של ICL, בשילוב עם יתרונותיה הלוגיסטיים, מאפשר לחברה להיות אחת משלוש הספקיות התחרותיות ביותר בשווקי המטרה העיקריים, בהם: אירופה, ברזיל, הודו, דרום מזרח אסיה וסין.

היתרון התחרותי של ICL נוצר בזכות קרבה לנמלים וללקוחות, טיוב מתמשך של שיטות ייצור האשלג ב-ICL ים המלח וב-ICL איבריה (ספרד), וניצול יעיל של פוטנציאל קיבולת הייצור. ב-ICL אנגליה, החברה ביצעה מעבר לייצור בלעדי של פוליסולפט, בהיותה היצרן הראשון והיחיד של דשן חדש וייחודי זה. בנוסף, ICL ממשיכה לחזק את מעמדה התחרותי גם בתחום המגנזיום ולשפר את הסינרגיות עם פעילויות האשלג בים המלח.

פוספט

ICL הינה ספקית מובילה של פתרונות מבוססי פוספט לשווקי הקצה בתחומי התעשייה, המזון והחקלאות. היעד האסטרטגי של ICL בתחום הפוספט הינו צמיחה בקצב גבוה משוקי הקצה אותם היא משרתת באמצעות הגברת המיקוד בפתרונות הפוספטים המיוחדים, קידום מצוינות מסחרית ומיצוב מוצרים המבוסס על ערך ללקוח, וזאת במקביל לחיזוק הקשר עם הלקוחות.

ICL תמשיך לחזק את היצע מוצרי הפוספט המיוחדים שלה באמצעות התרחבות גיאוגרפית וניצול הזדמנויות בשוק החומצה הזרחתית הלבנה (WPA) ומלחי הפוספט בסין. מינוף שרשרת הערך של ICL במשאבי הפוספט של כיל רותם בישראל ושל YPH בסין, תוך אופטימיזציה מתמשכת של יכולות הכרייה, יתמכו בצמיחה משמעותית של מוצרי הפוספט והפתרונות המיוחדים שהחברה מציעה.

 פתרונות חדשניים לחקלאות

ICL פועלת ליצירת הובלה עולמית בפתרונות מתקדמים לחקלאות על ידי מינוף יכולות המו"פ שלה להרחבת מגוון המוצרים ובאמצעות קידום מצוינות מסחרית, על ידי מיצוב מוצרים על בסיס ערך ללקוח.

המגוון הרחב של מוצרי ICL – מדשני קומודיטי, דשנים מיוחדים למחצה, דשנים מיוחדים ופתרונות חדשניים לחקלאות – מאפשר לחברה לייצר סינרגיה רבה יותר וערך רב יותר ללקוח ולשפר את מיצובה התחרותי.

ICL מרחיבה את יכולת הייצור של דשנים בשחרור מבוקר (CRF) ובנוסף מקדמת את הפוליסולפט כמוצר דגל העומד בבסיס המגוון הרחב של הדשנים המיוחדים-למחצה שלה.

ICL, הפועלת כל העת להאצת הצמיחה, ממשיכה לחפש אחר יצירת שותפויות, איתור ומימוש מוצלח של הזדמנויות למיזוגים ורכישות וזאת על מנת להרחיב את מגוון המוצרים והטכנולוגיות שברשותה, ולפתח פתרונות משולבים המתמקדים בחקלאי, בהתבסס על חדשנות דיגיטלית.

תרבות

ICL מטפחת תרבות עסקית של הובלה, אשר מצד אחד מתמקדת בהובלה העסקית, ומצד שני מתמקדת בתרבות הארגונית, המהווה חלק שווה ערך במימוש האסטרטגיה: יצירת סביבת עבודה מובילה ובת קיימא המשלבת מחויבות עמוקה לכל בעלי העניין. לתרבות הארגונית ב-ICL ישנם רבדים רבים, והם באים לידי ביטוי בכל אחד מתחומי הפעילות שלה ובכל ממשק עם בעלי העניין שלה. אחד הנדבכים החשובים ביותר בתרבות זו הינו בטיחות העובד – זהו ערך הניצב בראש סדר העדיפויות של החברה ומקבל תשומת לב מיוחדת ומשאבים רבים בכדי להשיג את ביצועי הבטיחות הטובים ביותר.

בנושאי קיימות וסביבה פועלת ICL תוך מחויבות לציות מלא לרגולציה הסביבתית. בממשק עם העובדים, ICL נמצאת בשאיפה תמידית להיות "מעסיק מועדף", על ידי חיזוק הערך עבור העובדים וקידום ערכי הליבה של החברה. כמו כן, ICL מטפחת תרבות מבוססת חדשנות, אשר ממנפת את הטכנולוגיה והידע המקצועי שלה, במטרה לתת שירות טוב יותר ללקוחותיה ולחזק את נאמנותם.

בכדי לעמוד בכל היעדים הללו ש-ICL מציבה לעצמה, היא שמה דגש מיוחד על שמירת ממשל תאגידי ברמה הגבוהה ביותר.