ACCEPT
Location
Branches

חברי דירקטוריון ICL

יור הדירקטוריון החל מיולי 2019
חבר דריקטוריון החל מדצמבר 2018

חבר דירקטוריון משנת 2014

דירקטורית חיצונית וחברת דירקטוריון משנת 2018

חברת דירקטוריון משנת 2020

חבר דירקטוריון משנת 2011

חבר דירקטוריון משנת 2017

חבר דירקטוריון משנת 2017

חבר דירקטוריון משנת 2018

חבר דירקטוריון משנת 2001

חבר דירקטוריון משנת 2018

חבר דירקטוריון משנת 2021