ACCEPT
Location
Branches

כיל חדשנות

כיל חדשנות היא ספינת הדגל של תפישת ה-Open Innovation שאימצה כיל, אשר תאפשר לחברה להפיק תועלת מהמגוון הרחב של ידע, יצירתיות ויזמות עסקית הקיימים ברחבי העולם. בזכות "חממת החדשנות" שלה, מצליחה כיל להאיץ את הפיתוח של מוצרים ותהליכים חדשים ובני קיימא לטובת ההתמודדות עם אתגרים גלובליים חשובים.

באמצעות פיתוח של מוצרים ותהליכים חדשניים, החממה הטכנולוגית שלנו תבטיח את מעמדה של כיל כחברה תעשייתית מובילה הפועלת לפתרון בעיות עולמיות, שמקורן בגידול האוכלוסייה ובמודעות הגוברת לענייני סביבה. אימוץ תפישת ה-Open Innovation תאפשר לנו לזהות את מיטב החידושים בעולם ולרתום את העוצמה הגלומה בשיתוף פעולה עם מדענים ויזמים בכל מקום – על מנת להאיץ את הצמיחה שלנו.

לשם כך, אנו מחפשים טכנולוגיות חדשניות, חומרים חדשים ותהליכי ייצור יעילים וחסכוניים שנמצאים בשלבי הפיתוח הראשונים ואשר ניתן לשלבם במוצרים של חברות כיל בתחומים כגון חקלאות, מזון, אנרגיה בת-קיימא וחומרים מורכבים.

אנו מתעניינים בראש ובראשונה בטכנולוגיות המתאימות לפעילויות הליבה של כיל אשר משתמשות בחומרי הגלם העיקריים של כיל, ואשר מייצגות גישות מתוחכמות לבעיות עמן מתמודדות חברות הבת של כיל.
הפרויקטים שייבחרו ייהנו מתמיכה מסחרית ועסקית מצד חממת החדשנות של כיל. כל פרויקט יאומץ על ידי אחת מהחברות-הבנות של כיל וייהנה מתמיכה מלאה וארוכת-טווח במימון ופיתוח, הן במעבדה והן בשטח.

'מאיץ' ה-Open Innovation שלנו מחזק את פעילות המו"פ הענפה שלנו, אשר כוללת כ-500 עובדים בתמי (המכון המרכזי של כיל למו"פ בחיפה) וביתר מתקני המו"פ שלנו הממוקמים בגרמניה, בהולנד, בארה"ב ובישראל.
לפרטים נוספים על כיל חדשנות, בקרו באתר www.icl-innovation.com