ACCEPT
Location
Branches

אודות ICL

פרופיל החברה
פרופיל החברה

ICL היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשווקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

אסטרטגיה ומבנה החברה
אסטרטגיה ומבנה החברה

ICL היא יצרנית גלובלית של מוצרים מבוססי מינראלים ייחודיים שמספקת את צרכיה החיוניים של האנושות בעיקר בשווקי המזון, החקלאות, והחומרים המורכבים.

הנהלה
הנהלה

דירקטוריון החברה ממלא תפקיד מרכזי בהתוויית האסטרטגיה של החברה ובפיקוח על הנהלתה, תוך מחויבות לאחריות תאגידית בסטנדרט גבוה ושמירה על הערכים החשובים לחברה באורח אחראי וערכי.

היסטוריה
היסטוריה

ההיסטוריה של ICL מתחילה עוד בראשית המאה ה-20 עת החלו במאמצים הראשונים להפקת מינרלים מים המלח.